آموزش ارز دیجیتال,آموزش تحلیل

بلاک چین چیست و چگونه کار میکند

بلاکچین چیست؟ جه کاری انجام میده ؟ چه سودی برای ما داره؟ ایا بلاکچین ایمنه؟ بلاکچین به زبان ساده این ها سوال هایی هستند که با خودتان درباره بلاکچین این فناوریه انقلابی با خودتان دارید که داخل این مقاله بهش پاسخ داده میشه